skip to Main Content

Preu 1 dia a la setmana: 21 €

Preu 2 dies a la setmana: 42 €

Horari: Dilluns, de 09:30 a 10:30

Preu de la inscripció: 21 €
Back To Top