skip to Main Content

Preu: 22 € (Caldrà pagar 18 € en concepte d’ingredients al professor en començar el curs)

Durada del taller: Des del 14 de març fins al 28 de març

Horari: Dimarts, de 19:00 a 21:00

Preu de la inscripció: 22 €
Back To Top